Administratorem strony jest Stowarzyszenie Twój Mieroszów

redakcja@twojmieroszow.pl

1. Strona WWW

a. Strona jest przestrzenią do dyskusji na różne tematy dotyczące Miasta i Gminy Mieroszów.

b. Autorzy treści zamieszczanych odpowiadają za nie w całości. Administrator nie odpowiada za treści artykułów.

c. Autorzy publikują pod własnym imieniem i nazwiskiem lub pod pseudonimem. W przypadku pseudonimów dane osobowe autorów znane są Administratorowi i udostępnione będą jedynie na wezwanie organów ścigania.

d. Administrator ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych, które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi z dobrymi obyczajami, etykietą i z obowiązującym w Polsce prawem.

2. Komentarze

a. Komentarze publikowane są automatycznie.

b. Treść komentarzy jest weryfikowana po publikacji, w przypadku treści wulgarnych, obraźliwych lub niezgodnych z prawem i obyczajami komentarz może zostać usunięty.

c. Autor komentarza odpowiada w pełni za jego treść. Na żądanie organów ścigania dane autora komentarza zostaną takim organom przekazane.

d. Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub etykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników należy bezzwłocznie zgłaszać wydawcy.

e. Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów do redakcji nie zawsze są zgodne z opinią i poglądami redakcji.

3. Sondy

a. Sondy zamieszczane na stronie nie mają nic wspólnego z prawdziwym badaniem opinii publicznej.

b. Sondy są anonimowe

4. Inne

a. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczenia bezpłatnych usług w portalu.

b. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkowników.