Niestety na zwołanej na dzień 29.11.2018. sesji nadzwyczajnej nie udało się uniknąć podwyżek podatków i opłat lokalnych. Już od stycznia 2019 roku w górę idą zarówno podatek od nieruchomości jak też podatek od środków transportowych.

Mieszkańcy  Gminy Mieroszów zapłacą za nieruchomości mieszkalne  więcej   o 4,1 % to jest  0,76 zł/m2, a za grunty więcej o 4,44%  – po podwyżce stawka wyniesie  0,47 zł/m2.

Najdotkliwsza podwyżka stawki podatku od nieruchomości dotknie przedsiębiorców posiadających  duże ilości gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj podwyżka wyniesie 7,4%, a sama stawka osiągnie poziom 0,87 zł/m2.

W podatkach od środków transportu też czekają nas spore zmiany. Tutaj stawki wzrosną od 6,66% aż do 21,21%.

Obie uchwały została podjęta większością głosów 12 za do 3 przeciw.

 

Szczegóły zmian podatkowych w załącznikach.

Przebieg obrad możecie Państwo prześledzić na BIP :

https://bip.mieroszow.pl/aktualnosci/1710-transmisja-ii-sesji-rady-miejskiej-mieroszowa

uchwała ws. określenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała ws. określenia stawek podatku od środków transportowychi