Na piątek 23.11.2018. zwołano pierwszą  sesję Rady Miejskiej VIII kadencji. Podczas obrad nastąpi zaprzysiężenie  nowych Radnych oraz nowego Burmistrza. Na sesji Radni dokonają również wyboru Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcy.

Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne co oznacza, że możecie Państwo swobodnie w nich uczestniczyć. Posiedzenie zaczyna się o godzinie 13:00.