Pod obrady komisji ogólnej Rady Miejskiej  która odbędzie się już 24.01.2019. trafiły między innymi takie tematy jak  transport publiczny czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak będą wyglądały opłaty za śmieci :

Niestety w złożonych propozycjach dotyczących opłat za śmieci  przewidziano duże podwyżki. O tym ,że podwyżki w ogóle  będą słyszeliśmy od dawna, natomiast ich wysokość jest dość sporym zaskoczeniem.  Dla gospodarstw domowych  zbierających odpady w sposób selektywny zaproponowano podwyżkę między 37,5% a 40% od osoby  , natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych  zbierających w sposób selektywny podwyżka wyniesie od 26% do 55% w zależności od wielkości pojemnika .

Co najmniej dziwnym jest fakt, że podwyżki dla gospodarstw i nieruchomości nie zbierających odpadów w sposób selektywny są niższe niż dla tych zachowujących się „pro ekologicznie ” . Tutaj proponowana podwyżka  wynosi dla gospodarstw domowych 19% ,a dla  nieruchomości niezamieszkałych od 18% do 51%.  Wydaje się, że w dobie tak powszechnej dbałości o standardy ochrony środowiska i  ochrony zasobów naturalnych naszej planety  to właśnie selektywni zbieracze powinni być promowani – między innymi  poprzez system opłat i ich wysokość. Jak widać jeszcze nie w naszej Gminie.

Co do tematu transportu publicznego:

Zachęcamy Państwa do  dzielenia się waszymi opiniami i przekazywania Radnym  Waszych uwag co do jego funkcjonowania i ewentualnych sugestii jak można by temat usprawnić.  Jak widzicie Państwo godziny połączeń, ich częstotliwość , sieć przystanków w tym tych na żądanie  i samo skomunikowanie Gminy?

Wszyscy z Państwa, którzy będą mieli ochotę zawsze mogą wziąć czynny udział w obradach zarówno Komisji jak  sesji Rady Miejskiej do czego zachęcam.

Projekt uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi