Przed wyborami warto sprawdzić granice obwodów i  siedziby obwodowych komisji wyborczych.

07-09-2018-Obwieszczenie – obwody