Źródło zdjęcia: http://dolny-slask.org.pl/

Burmistrz Mieroszowa nie potrafi od 2 lat wyasygnować w budżecie środków finansowych w kwocie około 60 tys. złotych na wykonanie nakazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej w sieć hydrantów.

W dniu 29 lutego 2012 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu wydał nakaz nr 2 decyzji 28/2012 (zmieniany decyzjami 23/2013, 40/2014, 89/2015). Nakaz dotyczył wyposażenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej w sieć hydrantów wewnętrznych. Decyzją nr 89/2015 okres realizacji nakazu został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2016 r. W roku 2016 dyrekcja szkoły złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji nakazu o kolejny rok. Decyzją nr 53/2016 Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu odmówił wydłużenia terminu realizacji uzasadniając, że termin ten był prolongowany trzykrotnie, a brak środków finansowych nie może przewyższać bezpieczeństwa osób i dzieci przebywających w szkole.

Należy nadmienić, że w ramach realizacji nakazu wykonano dokumentację projektową i na tej podstawie komenda PSP prolongowała terminy wykonania instalacji. Projekt określił wysokość nakładów na to zadanie w kwocie około 60 tys. złotych. Burmistrz nie zabezpieczył środków finansowych na wykonanie instalacji ani w budżecie na 2015 rok, ani w budżecie na 2016 rok. Jaki jest powód takiej indolencji i nieudolności Burmistrza Mieroszowa? Zadanie, które należy wykonać nie jest ani specjalnie kosztowne, ani skomplikowane technicznie.

Oburzające jest to, że Burmistrz Mieroszowa przez dwa lata nie jest w stanie w ponad dwudziestomilionowym budżecie gminy wyasygnować kwoty 60 tys. złotych ignorując w ten sposób nakaz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i narażając na niebezpieczeństwo osoby przebywające w budynku szkoły, przede wszystkim nasze dzieci! Chyba nie o taką Nową Jakość mieszkańcom Mieroszowa chodziło.