„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,

bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,

co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?„   Deanna Beisser

 

Za nieustanny trud i ciężką pracę wkładaną w codzienne nauczanie  składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Nauczycielom. Dziękujemy Wam za to, że poświęcacie swój czas i energię dla dobra kolejnych pokoleń.

Zespół TM.