Za nami dyskusja w temacie śmieci na komisji ogólnej 24.01.2019. Pierwotnie złożona przez Burmistrza propozycja została  przemodelowana w następujący sposób  :

Obecnie obowiązujące stawki za śmieci segregowane dla gospodarstw domowych powyżej 3 osób wynoszące 8 zł/miesiąc/osoby i dla gospodarstw mniejszych wynosząca 10 zł/m-c/os ma zastąpić jednolita stawka 13 zł /m-c/os bez względu na wielkość gospodarstwa. Osoby nie segregujące śmieci płacące dotychczas  stawkę 16,80 zł/m-c/os według propozycji po zmianach Burmistrza będą płaciły 24 zł/m-c/os. 

Odpowiedzmy sobie jednak dlaczego stawki wzrosną i co chyba najważniejsze czy mamy na to jakiś wpływ.

Gmina płaci za śmieci 2 rodzaje opłat:

Pierwsza to opłata za odbiór – przetarg w grudniu wygrał Sanikom i koszt roczny odbioru rośnie w skali roku z 424 tys/2018 do 571 tys /2019 ( 34%).

Druga – opłata za zagospodarowanie zależy  od rzeczywistej ilości śmieci przyjmowanych na instalację oczyszczania odpadów, położoną w Lubawce, którą zarządza Sanikom. Tutaj stawki również poszły w górę – o ile dokładnie niestety podczas obrad komisji nie doprecyzowano.  Stawki za zagospodarowanie są różne w zależności od kategorii odpadów jakie są odbierane. I tak dla przykładu za tonę śmieci niesegregowanych Gmina musi zapłacić 300 zł, a za tonę śmieci opakowaniowych 85 zł.

Zastanawiający wydaje się fakt, że w naszej Gminie, gdzie wg danych  GUS na 2018 rok  mamy 6900 Mieszkańców tylko 5300 osób składa deklaracje śmieciowe. Jak się dowiedzieliśmy z obrad komisji  reszta to emigracja, studenci i pozostali którzy podobno nie zamieszkują. Tak niski współczynnik 76% dziwić może jeszcze bardziej gdy się go porówna na przykład do sąsiedniej Gminy Czarny Bór . Tam  udział procentowy Mieszkańców ogółem do tych składających deklaracje  wynosi  już 86%.

Co więc możemy  zrobić jako Mieszkańcy Gminy aby płacić mniej : 

Odpowiedź jest bardzo prosta. Należy przede wszystkim dobrze i skutecznie segregować. Śmieci segregowane są bowiem zawsze tańsze niż zmieszane. Dodatkowo powinniśmy uczciwie deklarować ilość osób wytwarzających śmieci. I to co chyba  najważniejsze – po prostu mniej produkujmy odpadów. Wbrew pozorom nie jest to stwierdzenie abstrakcyjne czy pozbawione sensu. Mamy bowiem takie narzędzia jak choćby własne kompostowniki gdzie  możemy śmieci organiczne przetwarzać z pożytkiem dla otoczenia.

Tu wielkie pole do popisu ma również  Gmina która powinna prowadzić czynne kampanie uświadamiające Mieszkańcom wagę ich własnych decyzji i działań . To między innymi do władz Gminy należy rola „edukatora” właściwych postaw i zachowań  poczynając od  najmłodszych Mieszkańców Gminy, bo kluczową rolę dla powodzenia takiej optymalizacji mają właściwe wzorce które Wszyscy musimy w sobie wyrobić i których Wszyscy musimy się nauczyć. Może warto odmówić sobie kolejnej folióweczki czy woreczka, który po zakupach z pewnością wyląduje w śmietniku, a zapłacimy za to Wszyscy.  Gmina powinna się przyglądnąć właściwej  segregacji i tym którzy mimo miejsca zamieszkania nie  deklarują lub takim którzy nie mają miejsca zameldowania w Gminie, a  przebywając produkują odpady za które  nie płacą.

Zacząć niestety musimy od siebie, a wtedy może uda się zminimalizować nieuniknione w przyszłości podwyżki.  Ostateczna decyzja na temat opłat śmieciowych na 2019 rok zostanie podjęta na czwartkowej sesji Rady Gminy.