Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożył Pan Burmistrz Andrzej Lipiński oraz  członkowie nowej Rady . Gratulacje złożyli  goście , wśród których był  obecny Starosta Pan Krzysztof Kwiatkowski, obecny Burmistrz Boguszowa -Gorc   Pan Jacek Cichura , poprzedni Burmistrzowie  Pan Marcin Raczyński i  Pan Andrzej Laszkiewicz , poprzednia Przewodnicząca Rady Pani Maria Chmielnicka oraz poprzedni Przewodniczacy Komisji Ogólnej Pan Ryszard Gubernat.

Rada dokonała wyboru nowej Przewodniczącej którą została Pani Violetta Kopka. Na jej zastępczynię wybrano Panią Grażynę Majkowską.
Przewodniczącą Komisji Ogólnej wybrano Panią Martę Studnicką.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni : Pan Mariusz Mync  – przewodniczący i członkowie  :  Panowie  Wiesław Wielgus,Bogdan Sarnecki, Kazimierz Radwański oraz Pani Małgorzata Czachor.

Wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w radach miejskich powstaje obowiązek powołania nowego tworu jakim jest Komisja do Spraw Skarg i Petycji. W skład tego nowego organu weszły Panie : Dominika Zimnowodzka jako przewodnicząca oraz członkinie Pani Iwona Bandurska-Szewczyk i Pani Małgorzata Czachor.

 

Dodatkową nowością jest , że wspomniana ustawa wprowadza obowiązek nagrywania obrazu z obrad. Obraz był streamowany więc każdy zainteresowany mógł śledzić zapis z obrad na bieżąco.

https://bip.mieroszow.pl/aktualnosci/1703-transmisjia-i-sesji-rady-miejskiej-mieroszowa

Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwały o poziomie wynagrodzenia Burmistrza . Przegłosowano wniosek z następującą wysokością poszczególnych składowych wynagrodzenia :

Podstawa 4700,00 + dodatek funkcyjny 1900.00 + 30% dodatek specjalny i tzw. wysługa lat .

W sumie wynagrodzenie Nowego Burmistrza wyniesie 9900 zł brutto to jest około 6965 zł netto.

Wszystkie uchwały Rada Miejska podjęła jednogłośnie.